Vytvořte fakturu

PKDS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PKDS
IČO 35706473
TIN 2020209136
DIČ SK2020209136
Datum vytvoření 09 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PKDS
Mlynská 34
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 657 €
Zisk 10 340 €
Kapitál 29 861 €
Vlastní kapitál 2 205 €
Kontaktní informace
Email pkds.mazgut@gmail.com
Telefon(y) 0905815821
Mobile(y) +421901715821, +421905815821, 0905815821
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,116
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,116
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,116
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,037
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,737
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 155
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,145
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,153
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,545
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,098
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,340
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,608
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,939
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,669
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 530
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,114
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,657
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,010
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,647
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,676
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,294
C. Služby (účtová skupina 51) 9,850
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,441
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 392
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,291
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 408
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,981
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,866
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 608
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 608
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -608
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,373
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,033
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,340
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706473 TIN: 2020209136 DIČ: SK2020209136
 • Sídlo: PKDS, Mlynská 34, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07 09.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Mažgút 5 312 € (80%) Mlynská 34 Bratislava 841 07
  Ing. Jaroslava Mažgútová 1 328 € (20%) Mlynská 34 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   19.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Juraj Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   12.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslava Mažgútová Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Juraj Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mažgút Mlynská 34 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 09.01.1997
   11.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Juraj Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslava Mažgútová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   28.03.2007Nové sidlo:
   Mlynská 34 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru
   27.03.2007Zrušené sidlo:
   Gessayova 39 Bratislava 851 03
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Juraj Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslava Mažgútová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Juraj Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslava Mažgútová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   09.01.1997Nové obchodné meno:
   PKDS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem činnosti stavebného dozoru
   projektovanie stavieb - dopravné stavby /cesty a miestne komunikácie/
   Noví spoločníci:
   Juraj Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslava Mažgútová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03