Vytvořte fakturu

ZUČIKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZUČIKO
IČO 35706490
TIN 2020209235
DIČ SK2020209235
Datum vytvoření 08 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZUČIKO
Nám. Hraničiarov 16
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 105 895 €
Zisk 22 252 €
Kapitál 52 211 €
Vlastní kapitál 32 161 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252633484
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 16,958
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 16,958
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,958
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,014
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 29,700
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,539
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,775
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 67,972
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,413
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,189
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,252
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,559
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,967
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,592
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,567
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,585
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,440
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 105,895
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 100,140
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,700
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 85,250
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,465
C. Služby (účtová skupina 51) 28,385
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,995
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 975
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,575
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,791
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,645
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 65,290
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 11,665
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 11,664
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,727
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,727
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 7,938
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,583
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,331
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706490 TIN: 2020209235 DIČ: SK2020209235
 • Sídlo: ZUČIKO, Nám. Hraničiarov 16, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03 08.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Vladimír Zukal 3 320 € (50%) Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
  Ida Zukalová 3 320 € (50%) Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.07.2004Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   05.02.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Ida Zukalová Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Ida Zukalová Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   08.01.1997Nové obchodné meno:
   ZUČIKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   čistenie a upratovanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Ida Zukalová Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Vladimír Zukal Nám. Hraničiarov 16 Bratislava 851 03