Vytvořte fakturu

DEMOSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Obchodní název DEMOSTAV
Stav Zničeno
IČO 35706562
TIN 2020217881
DIČ SK2020217881
Datum vytvoření 15 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEMOSTAV
Poľovnícka 1710/66
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 179 617 €
Zisk 57 111 €
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 324,993
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 168,063
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 168,063
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,953
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 125,152
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,958
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 151,154
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 121,607
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 117,034
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,034
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,573
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,547
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,994
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,553
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,776
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5,776
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 324,993
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 296,327
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 873
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 873
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 231,704
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 231,704
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,111
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,666
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,666
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,927
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,927
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 327
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 410
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 473
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,529
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 179,617
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 177,549
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,068
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,512
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,564
D. Služby (účtová skupina 51) 41,924
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,072
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,536
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,536
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,006
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 34,869
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 34,869
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,077
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,105
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,061
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 671
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 671
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -667
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,438
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,327
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,327
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,111
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017
 • IČO :35706562 TIN: 2020217881 DIČ: SK2020217881
 • Sídlo: DEMOSTAV, Poľovnícka 1710/66, 90027, Bernolákovo
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2017Zrušené obchodné meno:
   DEMOSTAV, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27
   16.12.2002Nové sidlo:
   Poľovnícka 1710/66 Bernolákovo 900 27
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   DEMOSTAV, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným