Vytvořte fakturu

PT AGRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PT AGRO
IČO 35706619
TIN 2020249726
Datum vytvoření 15 Leden 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PT AGRO
Žilinská 11
81105
Bratislava
Financial information
Zisk -580 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 86,417
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,043
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,043
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,043
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,374
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,958
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 9,958
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,958
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 68,788
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 66,758
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,758
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,030
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,628
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,628
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,417
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,984
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,049
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
2. Změna základního kapitálu +/- 419 -145
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -198,453
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -198,453
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -580
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,401
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 64,025
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 63,068
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 63,068
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 957
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 188,276
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 184,496
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,496
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,801
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 100
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100
D. Služby (účtová skupina 51) 100
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -100
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -100
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -100
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -580
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4252811.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706619 TIN: 2020249726
 • Sídlo: PT AGRO, Žilinská 11, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kňaze ierova 24 Bratislava 13.07.1999
  Ing. Dušan Magula Júnová 21 Bratislava 13.07.1999
  Ing. Štefan Prstek M. Sch. Trnavského 15 Bratislava 15.01.1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.09.1999Nové obchodné meno:
   PT AGRO a.s.
   26.09.1999Zrušené obchodné meno:
   PETRIMEX AGRO, a.s.
   13.07.1999Nové sidlo:
   Žilinská 11 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Kňaze ierova 24 Bratislava
   Ing. Dušan Magula Júnová 21 Bratislava
   12.07.1999Zrušené sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna Beňovského 6 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s hnojivami, prípravkami na ochranu rastlín, včítane jedov, žieravín a jedov zvlášť nebezpečných a ich skladovanie
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   PETRIMEX AGRO, a.s.
   Nové sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom, vrátane obchodu s chemickými výrobkami, surovinami a potravinami
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom mechanizačnej techniky a iných hnuteľných veci
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Prstek M. Sch. Trnavského 15 Bratislava
   Ing. Jozef Bujna Beňovského 6 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mosný Nejedlého 27 Bratislava