Vytvořte fakturu

SECURIA majetkovosprávna a podielová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.07.2016
Basic information
Obchodní název SECURIA majetkovosprávna a podielová
IČO 35706627
TIN 2020991115
DIČ SK2020991115
Datum vytvoření 14 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURIA majetkovosprávna a podielová
Štefanovičova 4
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 294 630 €
Zisk 1 876 546 €
Kapitál 10 250 439 €
Vlastní kapitál 9 871 452 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0257104211
Date of updating data: 12.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,710,150
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,032,005
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,696,580
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 90,414
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,606,166
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,335,425
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 5,335,425
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 678,145
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 68,225
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 68,225
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,552
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,552
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,552
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 585,368
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 585,368
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,710,150
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,687,330
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,481,511
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,481,511
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 366,231
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 366,231
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 863,042
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 863,042
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,876,546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,820
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 18,324
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,372
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,372
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,440
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,512
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,496
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,496
Date of updating data: 12.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,160,089
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 294,630
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 294,630
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 335,646
D. Služby (účtová skupina 51) 22,764
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,759
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 300,315
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 300,315
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,808
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,016
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 271,866
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,866,653
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,865,459
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 1,865,459
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,194
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,194
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,583
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,583
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,865,070
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,824,054
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -52,492
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,733
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -68,225
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,876,546
Date of updating data: 12.07.2016
Date of updating data: 12.07.2016
 • IČO :35706627 TIN: 2020991115 DIČ: SK2020991115
 • Sídlo: SECURIA majetkovosprávna a podielová, Štefanovičova 4, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Chalupka Ostredková 3233/13 Bratislava 821 02 04.05.2009
  Mag. Petra Gaier Schottenring 30 Viedeň 1010 Rakúska republika 20.06.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  LVP Holding GmbH 4 481 511 € (100%) Viedeň 1010 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Petra Gaier Schottenring 30 Viedeň 1010 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.06.2016
   31.12.2010Noví spoločníci:
   LVP Holding GmbH Schottenring 30 Viedeň 1010 Rakúska republika
   07.07.2010Nové sidlo:
   Štefanovičova 4 Bratislava 811 04
   13.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chalupka Ostredková 3233/13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 04.05.2009
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   SECURIA majetkovosprávna a podielová s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   nadobúdanie obchodných podielov v iných spoločnostiach
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia