Vytvořte fakturu

GLAMOUR INTERIORS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GLAMOUR INTERIORS
IČO 35706708
TIN 2020984680
DIČ SK2020984680
Datum vytvoření 13 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLAMOUR INTERIORS
Panská 2
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 378 836 €
Zisk -38 011 €
Kapitál 489 571 €
Vlastní kapitál -356 392 €
Kontaktní informace
Email info@glamour-interiors.sk
Telefon(y) 0254131341, 0254131353, 0254131354, 0232338333
Mobile(y) 0948450484
Fax(y) 0254131341
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,619
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,619
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,619
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 357,967
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 87,504
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,706
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,506
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 361,586
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -394,402
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 662
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -363,693
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,011
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 755,988
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 689
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 707,014
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 143,882
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,592
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,187
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 558,353
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 671
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 47,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 378,836
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 323,524
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 43,169
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,143
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 415,569
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 248,864
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,142
C. Služby (účtová skupina 51) 75,323
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 46,295
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 394
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,929
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,750
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,872
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -36,733
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,364
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 476
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 473
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 794
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 190
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 604
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -318
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,051
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,011
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706708 TIN: 2020984680 DIČ: SK2020984680
 • Sídlo: GLAMOUR INTERIORS, Panská 2, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Strculová Panská 242/2 Bratislava 811 01 25.11.2010
  Alena Kuchtová Jindrich Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 7 Bratislava 851 03 22.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mária Strculová 3 320 € (50%) Panská 242/2 Bratislava 811 01
  Alena Kuchtová 3 320 € (50%) Jindrich Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 7 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.12.2010Nové obchodné meno:
   GLAMOUR INTERIORS, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Mária Strculová Panská 242/2 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Strculová Panská 242/2 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 25.11.2010
   06.12.2010Zrušené obchodné meno:
   ANNA & A Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radvanská 27 Bratislava 811 02
   06.11.2010Nové predmety činnosti:
   predaj nehnuteľností
   18.11.1999Nové sidlo:
   Radvanská 27 Bratislava 811 02
   17.11.1999Zrušené sidlo:
   Ventúrska 14 Bratislava 811 00
   22.10.1998Nové sidlo:
   Ventúrska 14 Bratislava 811 00
   Noví spoločníci:
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Kuchtová Jindrich Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 7 Bratislava 851 03
   21.10.1998Zrušené sidlo:
   Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   26.08.1998Nové sidlo:
   Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   25.08.1998Zrušené sidlo:
   Belopoteckého 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   ANNA & A Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belopoteckého 1 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a gesing bytového a hotelového textilu
   vykonávanie drobných stavebných úprav v interiéroch
   reklamná a propagačná činnosť
   vykonávanie dekoratívnych prác
   usporadúvanie výstav
   sprostredkovanie kúpy, a prenájmu nehnuteľností
   poradenstvo v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05
   Alena Kuchtová Jidřicha Plachty 3 Praha 115 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexandra Margočová Belopotockého 1 Bratislava 811 05