Vytvořte fakturu

GLAMOUR INTERIORS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.11.2016
Basic information
Obchodní název GLAMOUR INTERIORS
IČO 35706708
TIN 2020984680
DIČ SK2020984680
Datum vytvoření 13 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLAMOUR INTERIORS
Panská 2
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 324 263 €
Zisk -43 109 €
Kapitál 489 571 €
Vlastní kapitál -356 392 €
Kontaktní informace
Email info@glamour-interiors.sk
Telefon(y) 0254131341, 0254131353, 0254131354, 0232338333
Mobile(y) 0948450484
Fax(y) 0254131341
Date of updating data: 24.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,729
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,729
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,729
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 272,196
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ -9,469
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 82,411
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 963
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,274
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 273,925
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -437,512
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 662
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -401,705
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -43,109
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 711,437
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 838
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 659,781
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 94,835
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,630
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,963
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 558,353
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,204
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 47,600
Date of updating data: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 324,263
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 261,040
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 62,208
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,015
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 365,678
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 239,288
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,376
C. Služby (účtová skupina 51) 63,493
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 50,481
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 47
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,889
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 5,719
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,385
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -41,415
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,091
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 44
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 42
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 778
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 280
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 498
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -734
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -42,149
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -43,109
Date of updating data: 24.11.2016
Date of updating data: 24.11.2016