Vytvořte fakturu

J.J.P. stav. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J.J.P. stav.
IČO 35706716
TIN 2020227176
DIČ SK2020227176
Datum vytvoření 16 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.J.P. stav.
Vajnorská 78
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 636 €
Zisk -115 141 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,603
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 22,239
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,777
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,270
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,603
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -191,243
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -83,073
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -115,141
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 238,846
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,068
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 237,778
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,231
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 524
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,373
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 216,650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 55,636
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 55,636
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 169,476
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,313
C. Služby (účtová skupina 51) 42,236
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,988
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,805
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -113,840
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,087
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 341
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 341
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -341
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -114,181
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -115,141
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015