Vytvořte fakturu

ARIEL International - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARIEL International
IČO 35706899
TIN 2020227594
DIČ SK2020227594
Datum vytvoření 16 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARIEL International
Záhumenná 306
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 719 €
Zisk -172 890 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262528256
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,124,576
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,124,576
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,466
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 553
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,267
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,646
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,178,042
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 795,334
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 2,572,929
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 2,572,929
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,604,705
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -172,890
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 382,708
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 175,223
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 203,900
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 202,280
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,057
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -1,437
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,585
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,719
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,000
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,719
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 199,384
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,809
C. Služby (účtová skupina 51) 43,993
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 42,027
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 532
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 79,715
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,000
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,308
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -171,665
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -49,802
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 267
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 267
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -265
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -171,930
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -172,890
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706899 TIN: 2020227594 DIČ: SK2020227594
 • Sídlo: ARIEL International, Záhumenná 306, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Lemi Munajev Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10 16.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ALSGREND HOLDINGS LIMITED 2 572 929 € (100%) Nikózia Cyperská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.05.2012Noví spoločníci:
   ALSGREND HOLDINGS LIMITED Doiranis 10 Nikózia Cyperská republika
   09.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Lemi Munajev Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10
   EMBLETON MANAGEMENT LIMITED Omonoias 72 Limassol 3048 Cyprus
   18.01.2012Zrušeny spoločníci:
   KLARET DEVELOPMENT LIMITED Omonoias 17-19 Limassol 3052 Cyperská republika
   16.02.2008Noví spoločníci:
   KLARET DEVELOPMENT LIMITED Omonoias 17-19 Limassol 3052 Cyperská republika
   20.10.2004Nové sidlo:
   Záhumenná 306 Bratislava 851 10
   19.10.2004Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   16.07.2004Noví spoločníci:
   EMBLETON MANAGEMENT LIMITED Omonoias 72 Limassol 3048 Cyprus
   15.07.2004Zrušeny spoločníci:
   EMBLETON MANAGEMENT LIMITED Omonoias 72 Limassol 3048 Cyprus
   09.06.2004Noví spoločníci:
   EMBLETON MANAGEMENT LIMITED Omonoias 72 Limassol 3048 Cyprus
   26.04.2004Nové sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   25.04.2004Zrušené sidlo:
   Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10
   21.08.2003Nové sidlo:
   Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby
   Noví spoločníci:
   Lemi Munajev Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lemi Munajev Záhumenná 306/48 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.01.1997
   20.08.2003Zrušené sidlo:
   Kamzíčí vrch 2 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Lemi Munaev N. Chemušina 5/1-70 Moskva Ruská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lemi Munaev N. Chemušina 5/1-70 Moskva Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Kamzíkov vrch 3139/10 Bratislava
   16.01.1997Nové obchodné meno:
   ARIEL International, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kamzíčí vrch 2 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Lemi Munaev N. Chemušina 5/1-70 Moskva Ruská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lemi Munaev N. Chemušina 5/1-70 Moskva Ruská republika prechodný pobyt na území SR : Kamzíkov vrch 3139/10 Bratislava