Vytvořte fakturu

PP RENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PP RENT
IČO 35706929
TIN 2020200380
DIČ SK2020200380
Datum vytvoření 20 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PP RENT
Nádražná 34
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 18 005 €
Zisk -53 652 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 271,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 244,381
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 244,381
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 228,877
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,138
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,366
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,914
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 24,961
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 23,961
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,961
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,953
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 225
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,728
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 389
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 389
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 271,684
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -257,909
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 398,327
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
2. Změna základního kapitálu +/- 419 393,327
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -604,244
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,072
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -616,316
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,652
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,593
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 395,613
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 393,619
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,994
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 133,980
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 83,246
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,246
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,563
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,058
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,940
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,173
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 18,005
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 18,005
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,732
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,037
D. Služby (účtová skupina 51) 7,904
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,836
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,708
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 953
4. Sociální náklady (527, 528) 175
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 704
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,831
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,831
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 14,419
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,727
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,059
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 965
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 965
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -965
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,692
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,652
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706929 TIN: 2020200380 DIČ: SK2020200380
 • Sídlo: PP RENT, Nádražná 34, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Datum vytvoření: 20 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 01.07.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Petráš 5 000 € (100%) Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.07.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2005
   08.07.2009Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie športových zariadení
   08.10.2008Nové predmety činnosti:
   plynárenstvo (dodávka plynu, distribúcia plynu)
   elektroenergetika (dodávka elektriny, distribúcia elektriny)
   20.07.2005Nové obchodné meno:
   PP RENT, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestrov, bez poskytovania iných než základných služieb zabezpečujúcich riadnu prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Jozef Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2005
   Patrik Petráš Križovany nad Dudváhom 321 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 01.07.2005
   19.07.2005Zrušené obchodné meno:
   BH RENT, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   07.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   06.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   17.10.2001Nové obchodné meno:
   BH RENT, s.r.o.
   16.10.2001Zrušené obchodné meno:
   BH, s.r.o.
   11.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   22.12.1999Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
   Noví spoločníci:
   Tatiana Tkačik Nikitinskaja 70 A/25 Nikopol Ukrajina
   13.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   12.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   02.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   01.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Bratislavská hydina, spol. s r.o., IČO: 31 402 194 Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava
   20.01.1997Nové obchodné meno:
   BH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba (rozmnožovanie, liahnutie, výkrm hydiny, produkcia násado- vých vajec, a nákup poľnohospodárskych produktov a zvierat pre túto činnosť)
   chov a výkrm hydiny na jatočné účely a jej predaj spracovateľom ako aj do maloobchodnej a veľkoobchodnej siete
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Bratislavská hydina, spol. s r.o., IČO: 31 402 194 Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Daniška Staré Mesto, Nálepková 741/17 Nitra
   Radovan Drozda 8.mája 74 Sereď
   Ing. Ľubomír Grác Jurkovičova 3 Bratislava