Vytvořte fakturu

GEMMA SYSTEMS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEMMA SYSTEMS
IČO 35706988
TIN 2020217716
DIČ SK2020217716
Datum vytvoření 13 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEMMA SYSTEMS
Repašského 20
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 925 €
Zisk 12 550 €
Kapitál 553 219 €
Vlastní kapitál 197 842 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.gemmasystems.sk;http://www.gemma.cz
Telefon(y) +421265423320, +421265424488, +421265424555
Mobile(y) +421911350119, +421911350118, +421911901107
Fax(y) 0265423320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 397,281
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 78,010
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 78,010
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 78,010
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,313
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,228
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 397
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,831
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 102,871
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 79,928
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,928
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,752
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 164,214
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,018
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 162,196
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 34,958
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28,849
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,109
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 397,281
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,042
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,127
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,127
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,405
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,405
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,550
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 244,233
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,089
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,089
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 221,789
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,421
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,421
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,162
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,995
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,610
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,026
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,575
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,355
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,355
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 125,006
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 125,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 166,516
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,925
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 81,088
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 85,428
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,409
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,048
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 38,263
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,854
D. Služby (účtová skupina 51) 23,407
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 75,026
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,478
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,742
4. Sociální náklady (527, 528) 1,806
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 413
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,380
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,380
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,705
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,877
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,992
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,968
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 2,965
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,513
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,009
2. Ostatní náklady (562A) 1,009
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 352
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 152
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,455
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,332
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,782
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,782
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35706988 TIN: 2020217716 DIČ: SK2020217716
 • Sídlo: GEMMA SYSTEMS, Repašského 20, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07 13.12.2005
  Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika 20.01.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Maroš Váry 2 590 € (26%) Hradištná 23 Bratislava 841 07
  GEMMA Systems, spol. s r.o. 7 370 € (74%) Brno 625 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.03.2006Nové sidlo:
   Repašského 20 Bratislava Iv 841 02
   20.03.2006Zrušené sidlo:
   Repašského 18 Bratislava Iv 841 02
   28.12.2005Nové sidlo:
   Repašského 18 Bratislava Iv 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 13.12.2005
   27.12.2005Zrušené sidlo:
   Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   06.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika
   05.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   20.06.2001Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   19.06.2001Zrušeny spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   11.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Maroš Váry Hradištná 23 Bratislava 841 07
   10.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   25.04.2000Nové sidlo:
   Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Oderská 4 Brno 625 00 Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdeněk Špidla Jungmannova 21 Břeclav 690 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Sološnická 79 Bratislava Iv 841 04
   24.04.2000Zrušené sidlo:
   Saratovská 6 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Teyschlova 25 Brno Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   GEMMA SYSTEMS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 6 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov
   technicko organizačné zabezpečenie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v oblasti výpočtovej techniky a informačných systémov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   GEMMA Systems, spol. s r.o. IČO: 60 710 772 Teyschlova 25 Brno Česká republika
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikát Holíčska 17 Bratislava
   Ing. Maroš Váry Saratovská 6 Bratislava