Vytvořte fakturu

MST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název MST
IČO 35706996
TIN 2021004513
Datum vytvoření 10 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MST
Šancová 96
83104
Bratislava
Financial information
Kapitál 5 706 €
Vlastní kapitál 5 706 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,706
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,706
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,706
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,706
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,706
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,706
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -933
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -933
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 23.11.2015
Files
4270050.tif
Date of updating data: 23.11.2015