Vytvořte fakturu

SMOLÍK GROUP, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Obchodní název SMOLÍK GROUP, akciová
Stav Zničeno
IČO 35707003
Datum vytvoření 15 Leden 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SMOLÍK GROUP, akciová
Košická 52/A
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 657 €
Zisk -44 200 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903220510
Mobile(y) 0903220510
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 67,416
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 67,416
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,598,340
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,061
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,600,580
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -5,301
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,665,756
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,572,436
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 2,755,096
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 2,755,096
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 139,929
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,278,389
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,200
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,320
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 93,320
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 422
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,379
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 91,519
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,657
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,657
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,700
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,551
C. Služby (účtová skupina 51) 3,682
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 34,213
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -42,043
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,233
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,197
M. Úrokové náklady (562) 1,003
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 194
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,197
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -43,240
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44,200
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016
 • IČO :35707003
 • Sídlo: SMOLÍK GROUP, akciová, Košická 52/A, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SMOLÍK GROUP, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Košická 52/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
   21.05.2016Nové obchodné meno:
   SMOLÍK GROUP, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Košická 52/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
   15.01.1997Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť