Vytvořte fakturu

COFFEEBREAK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název COFFEEBREAK SLOVAKIA
IČO 35707054
TIN 2020200391
DIČ SK2020200391
Datum vytvoření 16 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COFFEEBREAK SLOVAKIA
90041
Rovinka
Financial information
Prodej a příjem 276 738 €
Zisk -5 930 €
Kontaktní informace
Email dobravoda@euroweb.sk
Telefon(y) +421245985387
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 16,839
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 16,839
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,839
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,159
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 100
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,891
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,397
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 138,998
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -190,415
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -191,789
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,930
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 329,413
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 145,595
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 181,820
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 168,573
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 578
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,389
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,280
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,998
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 276,738
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 272,029
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,709
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 281,493
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 181,515
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,010
C. Služby (účtová skupina 51) 70,200
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,633
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,989
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,755
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,013
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 217
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 217
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -215
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,970
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,930
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016