Vytvořte fakturu

EUROLUX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EUROLUX
IČO 35707062
TIN 2020265731
DIČ SK2020265731
Datum vytvoření 16 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROLUX
Obchodná 66
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 30 000 €
Zisk 8 259 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905835874
Mobile(y) 0905835874
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 26,024
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 26,024
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,865
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,500
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,581
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,742
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 82,889
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 72,289
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 11,286
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 11,286
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 52,413
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,259
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,600
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 294
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,974
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,324
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,500
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 30,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 30,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,575
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,820
C. Služby (účtová skupina 51) 7,718
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 875
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,955
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,207
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,425
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,462
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 332
X. Úrokové výnosy (662) 332
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 86
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 246
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,671
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,412
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,259
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015