Vytvořte fakturu

AGENTURA VPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGENTURA VPO
IČO 35707071
TIN 2020228551
DIČ SK2020228551
Datum vytvoření 13 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENTURA VPO
Údernícka 14/A
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 239 094 €
Zisk -68 638 €
Kapitál 216 295 €
Vlastní kapitál -221 693 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252965055
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 217,565
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 186,606
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 186,606
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,766
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -55,637
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 236,477
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,642
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,950
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,270
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,680
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 861
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 819
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,831
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,515
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 316
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 317
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 317
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,565
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -290,331
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 96,229
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 96,229
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 209,121
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,646
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,646
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -531,689
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -531,689
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -68,638
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 507,896
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,145
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,145
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 503,725
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,548
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,548
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 493,020
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,837
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,815
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,505
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,026
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,026
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 232,594
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 239,094
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 232,595
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,499
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 305,234
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 52,835
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 57,027
D. Služby (účtová skupina 51) 118,145
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 58,589
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 43,337
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,014
4. Sociální náklady (527, 528) 238
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,093
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,405
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,405
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,140
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -66,140
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,588
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,542
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,542
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,538
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -67,678
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -68,638
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707071 TIN: 2020228551 DIČ: SK2020228551
 • Sídlo: AGENTURA VPO, Údernícka 14/A, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Oľga Borbélyová Hodálova 12 Bratislava 841 05 06.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Oľga Borbélyová 6 640 € (6.9%) Hodálova 12 Bratislava 841 05
  B - FELL, s.r.o. 89 600 € (93.1%) Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.05.2011Nové sidlo:
   Údernícka 14/A Bratislava 851 01
   27.05.2011Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   19.08.2008Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   18.08.2008Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   14.11.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   12.05.2005Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   11.05.2005Zrušené sidlo:
   Molecová 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   27.03.2003Noví spoločníci:
   B - FELL, s.r.o. IČO: 35 823 992 Špitálska 53 Bratislava 811 08
   Oľga Borbélyová Hodálova 12 Bratislava
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Oľga Borbelyová Hodálova 12 Bratislava 841 05
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   06.07.1998Nové obchodné meno:
   AGENTURA VPO s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Oľga Borbelyová Hodálova 12 Bratislava 841 05
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Borbelyová Hodálova 12 Bratislava 841 05
   Martin Vaváček Saratovská 15 Bratislava 841 02
   05.07.1998Zrušené obchodné meno:
   SEGATRONIC s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava
   07.01.1998Nové sidlo:
   Molecová 2 Bratislava 841 04
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   13.01.1997Nové obchodné meno:
   SEGATRONIC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných automatov
   výroba a predaj hračiek
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Kováč Grösslingova 33 Bratislava
   Maroš Rybár Pri Vinohradoch 198 Bratislava