Vytvořte fakturu

ASEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.01.2017
Basic information
Obchodní název ASEC
IČO 35707127
TIN 2020227264
DIČ SK2020227264
Datum vytvoření 13 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASEC
Ivánska cesta 4
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 117 389 €
Zisk -12 882 €
Kapitál 801 837 €
Vlastní kapitál -92 382 €
Kontaktní informace
Email uvaha@nextra.sk
Telefon(y) 0244883695
Date of updating data: 16.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 36,997
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 32,419
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,419
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 495,596
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 192,368
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,108
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,074
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 532,593
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -124,672
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -118,429
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,882
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 657,265
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 41,530
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 614,228
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 265,688
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,999
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 340,541
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,507
Date of updating data: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 117,389
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,370
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 97,900
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,119
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 126,917
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 14,885
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,610
C. Služby (účtová skupina 51) 61,971
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,037
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 243
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 24,462
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 709
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,528
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,804
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,394
M. Úrokové náklady (562) 2,138
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 256
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,394
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,922
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,882
Date of updating data: 16.01.2017
Date of updating data: 16.01.2017