Vytvořte fakturu

AUTOSERVIS BULA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTOSERVIS BULA
IČO 35707194
TIN 2020203328
DIČ SK2020203328
Datum vytvoření 17 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOSERVIS BULA
Kupeckého 50
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 75 913 €
Zisk 67 €
Kontaktní informace
Email autoservisbula@gmail.com
webové stránky http://www.autoservisbula.eu
Mobile(y) +421903408819, +421903283308
Fax(y) 0336409090
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,257
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,257
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,753
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,220
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 664
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,160
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,477
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -48,554
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -55,264
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 67
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,031
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,285
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,746
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,776
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 741
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,527
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55,702
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 75,913
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 75,886
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,576
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 57,408
C. Služby (účtová skupina 51) 4,435
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,409
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 460
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,861
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,337
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,043
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,310
M. Úrokové náklady (562) 242
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,068
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,310
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,027
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 67
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707194 TIN: 2020203328 DIČ: SK2020203328
 • Sídlo: AUTOSERVIS BULA, Kupeckého 50, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 17 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok 17.01.1997
  Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok 17.01.1997
  Ľubomír Šintál Za Hradbami 10 Pezinok 14.04.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Bohuslav Bula 4 647 € (70%) Kupeckého 52 Pezinok
  Štěpánka Bulová 1 992 € (30%) Kupeckého 52 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2005Nové obchodné meno:
   AUTOSERVIS BULA, spol. s r.o.
   21.12.2005Zrušené obchodné meno:
   B & Š AUTOOPRAVOVŇA PEZINOK spol. s r.o.
   14.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Šintál Za Hradbami 10 Pezinok
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok
   Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok
   Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok
   17.01.1997Nové obchodné meno:
   B & Š AUTOOPRAVOVŇA PEZINOK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kupeckého 50 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok
   Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohuslav Bula Kupeckého 52 Pezinok
   Štěpánka Bulová Kupeckého 52 Pezinok