Vytvořte fakturu

MO & DE INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MO & DE INTERNATIONAL
IČO 35707321
TIN 2020241080
DIČ SK2020241080
Datum vytvoření 22 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MO & DE INTERNATIONAL
Podzáhradná 32
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 97 033 €
Zisk 13 €
Kontaktní informace
Email bilanc@fvu.sk
Telefon(y) 0245243239
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,068
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,664
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,664
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,664
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,259
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,538
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,393
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,393
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 145
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 721
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 197
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 524
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 145
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,068
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,304
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 64,098
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 200
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 200
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -107,573
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,399
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -114,972
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,372
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,005
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,005
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 41,215
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 388
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,132
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 686
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,009
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 152
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 152
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 97,034
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 97,033
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 81,744
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,820
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,160
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,309
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,718
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 46,480
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,431
D. Služby (účtová skupina 51) 5,981
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,937
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,040
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,959
4. Sociální náklady (527, 528) 938
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 429
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,965
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,965
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 495
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,315
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,672
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 342
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 113
2. Ostatní náklady (562A) 113
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 229
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -342
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 973
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707321 TIN: 2020241080 DIČ: SK2020241080
 • Sídlo: MO & DE INTERNATIONAL, Podzáhradná 32, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06 12.01.2004
  Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06 22.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Kresimír Ilič 4 979 € (50%) Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
  Pavla Iličová 4 979 € (50%) Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.01.2004Noví spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   11.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   16.04.1997Noví spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   15.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   22.01.1997Nové obchodné meno:
   MO & DE INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť: nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   reklamná činnosť
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavla Iličová Podzáhradná 32 Bratislava 821 06
   Kresimír Ilič Podzáhradná 32 Bratislava 821 06