Vytvořte fakturu

VERED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VERED
IČO 35707348
TIN 2020249264
DIČ SK2020249264
Datum vytvoření 14 Leden 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VERED
Mlynské nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 941 421 €
Zisk 171 248 €
Kapitál 10 056 176 €
Vlastní kapitál 216 677 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258247653
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,729,192
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,352,317
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,352,317
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 485,629
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,606,429
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 204,175
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 56,084
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 359,423
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 47,118
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 47,118
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 71,568
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,935
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,935
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,633
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 240,737
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,462
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 236,275
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,452
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,106
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 16,346
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,729,192
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 387,925
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 497,910
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 497,910
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 66,618
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,618
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -347,851
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 599,562
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -947,413
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,248
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,297,660
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 804
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 804
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,393,941
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 399,283
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,283
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 53,172
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,313
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,565
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46,325
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,886,283
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,345
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,345
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,888,932
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,638
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 43,607
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 297
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 43,310
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,945,367
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,941,421
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,935,365
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,056
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,547,739
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 118,527
D. Služby (účtová skupina 51) 622,329
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 115,053
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 83,528
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,341
4. Sociální náklady (527, 528) 3,184
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 40,611
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 641,068
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 641,068
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,559
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,592
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 393,682
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,194,509
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,946
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,946
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,946
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184,590
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 173,767
2. Ostatní náklady (562A) 173,767
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,823
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -180,644
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 213,038
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 41,790
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 42,050
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -260
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 171,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707348 TIN: 2020249264 DIČ: SK2020249264
 • Sídlo: VERED, Mlynské nivy 73, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dr. Oz Furth predseda Jašíkova 17 Bratislava 821 03 22.07.2003
  JUDr. Jozef Malý Koceľova 19 Bratislava 821 08 22.07.2003
  Haim Arbiv člen Lovinského 7423/33C Bratislava-Staré Mesto 811 04 11.12.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Haim Arbiv - člen predstavenstva Lovinského 7423/33C Bratislava-Staré Mesto 811 04 Vznik funkcie: 11.12.2014
   10.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Neštepný Romanova 8 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.07.2003
   07.11.2003Nové obchodné meno:
   VERED a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Oz Furth - predseda predstavenstva Jašíkova 17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 22.07.2003
   JUDr. Jozef Malý Koceľova 19 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.07.2003
   Peter Neštepný Romanova 8 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.07.2003
   06.11.2003Zrušené obchodné meno:
   BONTON a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Pozníková Košická 43/F Bratislava 821 08
   René Buřič Tanvaldská 1336 Praha 8 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské Nivy 73 Bratislava
   JUDr. Zdeněk Kozák Hrdličkova 2 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské nivy 73 Bratislava
   29.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ivana Pozníková Košická 43/F Bratislava 821 08
   28.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Jajcay Landauova 4 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   René Buřič Tanvaldská 1336 Praha 8 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské Nivy 73 Bratislava
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Koman Donnerova 31 Bratislava
   10.10.1997Nové predmety činnosti:
   ekonomický, organizačný a účtovný poradca
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Jajcay Landauova 4 Bratislava
   09.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Raman Tokár Sitnianskeho 29 Banská Bystrica
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   BONTON a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 73 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   prenájom nebytových priestorov
   vykonávanie služieb záznamu a spracovania zvuku v rozsahu voľnej živnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Koman Donnerova 31 Bratislava
   Ing. Raman Tokár Sitnianskeho 29 Banská Bystrica
   JUDr. Zdeněk Kozák Hrdličkova 2 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mlynské nivy 73 Bratislava