Vytvořte fakturu

RAVAK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RAVAK SLOVAKIA
IČO 35707356
TIN 2020249462
DIČ SK2020249462
Datum vytvoření 21 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAVAK SLOVAKIA
Einsteinova 11
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 386 855 €
Zisk -805 644 €
Kontaktní informace
Email karolh@ravak.sk
webové stránky http://www.ravak.sk
Telefon(y) +421244455001
Fax(y) 0244455002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,185,890
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,406,887
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,406,887
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 195,565
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,196,420
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,902
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 768,906
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 255,654
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 255,654
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 154,656
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 154,656
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 231,193
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 217,299
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,299
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,299
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 595
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 127,403
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,859
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 121,544
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,097
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,097
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,185,890
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,888,192
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 143,167
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 143,167
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,050,669
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,050,669
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -805,644
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,296,865
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,006,932
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,000,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,932
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,270,081
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,862,161
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,862,161
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 56,903
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 306,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,575
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,283
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,159
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,852
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,852
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 833
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,325,539
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,386,855
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,250,534
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 75,005
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,316
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,131,323
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,320,685
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 151,503
D. Služby (účtová skupina 51) 522,936
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 347,583
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 245,184
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 88,188
4. Sociální náklady (527, 528) 14,211
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,322
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 583,785
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 583,785
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 30,572
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155,937
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -744,468
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 330,415
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29
XII. Kurzové zisky (663) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58,342
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 56,903
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 56,903
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 34
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,405
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58,295
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -802,763
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -805,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707356 TIN: 2020249462 DIČ: SK2020249462
 • Sídlo: RAVAK SLOVAKIA, Einsteinova 11, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jiří Kreysa Orlov 68 Příbram 261 01 Česká republika 28.05.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Karol Hochschorner 450 000 € (30%) Bratislava 811 04
  FINHOLD a.s. 1 050 000 € (70%) Příbram 261 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.02.2015Noví spoločníci:
   FINHOLD a.s. Obecnícka 285 Příbram 261 01 Česká republika
   20.02.2015Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   23.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Lesná 8 Bratislava 811 04
   09.05.2011Nové sidlo:
   Einsteinova 11 Bratislava 851 01
   08.05.2011Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   13.04.2006Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hochschorner Lesná 8 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Lesná 8 Bratislava 811 04
   12.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   17.03.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
   16.03.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 832 55
   28.06.2005Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 832 55
   27.06.2005Zrušené sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   14.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jiří Kreysa Orlov 68 Příbram 261 01 Česká republika Vznik funkcie: 28.05.2004
   13.12.2004Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   18.05.2004Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   17.05.2004Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   14.12.2001Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   13.12.2001Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   27.06.2000Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   26.06.2000Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   13.07.1998Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   02.12.1997Noví spoločníci:
   RAVAK a.s. IČO: 25 612 492 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   01.12.1997Zrušeny spoločníci:
   RAVAK spol. s r.o. IČO: 18 608 302 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   21.01.1997Nové obchodné meno:
   RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   výroba sanitárnych výrobkov
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   RAVAK spol. s r.o. IČO: 18 608 302 Dlouhá 153 Příbram 261 01 Česká republika
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Hochschorner Sabinovská 5 Bratislava 821 02