Vytvořte fakturu

LIGNUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Obchodní název LIGNUS
IČO 35707399
TIN 2020986792
DIČ SK2020986792
Datum vytvoření 14 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIGNUS
Hubeného 7
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 230 576 €
Zisk 16 393 €
Kapitál 2 013 291 €
Vlastní kapitál 101 361 €
Kontaktní informace
Email lignus@lignus.sk
Telefon(y) 0249244494
Fax(y) 0249244490
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,211,197
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,896
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,896
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,681
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 18,215
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,190,214
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,989,594
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 170
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 702,831
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,286,593
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 183,355
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 170,776
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,776
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,654
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 925
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,265
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,265
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 87
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 87
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,211,197
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 117,754
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 65,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 29,389
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,389
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,393
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,093,443
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 135
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 135
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 27,498
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,054,627
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 117,040
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,040
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,934,448
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,339
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 800
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 320
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 320
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,863
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 230,576
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 230,576
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 195,440
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 35,136
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,060
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 146,973
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,347
D. Služby (účtová skupina 51) 51,647
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,469
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 619
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 619
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,516
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,609
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,786
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 929
2. Ostatní náklady (562A) 929
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 857
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,784
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,732
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,339
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,339
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,393
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016