Vytvořte fakturu

ALEDETO SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název ALEDETO SLOVAKIA
IČO 35707411
TIN 2020227352
DIČ SK2020227352
Datum vytvoření 22 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALEDETO SLOVAKIA
Pestovateľská 4315/9
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 325 007 €
Zisk 4 451 €
Kontaktní informace
Fax(y) 0244872265
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 139,581
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 131,072
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 36,817
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 90
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,727
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 67,802
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 67,802
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,802
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,453
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,632
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,821
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,509
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,114
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 395
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 139,581
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,630
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 776
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 776
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -75,135
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -75,135
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,451
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,211
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 80,601
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 80,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 80,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 601
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 113,283
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 97,084
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,084
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,949
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,153
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,704
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,393
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,327
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 324,958
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 325,007
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 324,563
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 395
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 319,074
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 248,669
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,446
D. Služby (účtová skupina 51) 19,832
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,614
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,009
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,595
4. Sociální náklady (527, 528) 1,010
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 379
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,933
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,011
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 522
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 53
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 469
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -522
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,411
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,451
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015