Vytvořte fakturu

EUROTRADEMETAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EUROTRADEMETAL
IČO 35707429
TIN 2020265082
DIČ SK2020265082
Datum vytvoření 21 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROTRADEMETAL
Svätoplukova 2/a
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 048 383 €
Zisk 24 431 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@eurotrade.sk
Telefon(y) 0245248188, 0905314387
Mobile(y) 0905314387
Fax(y) 0245248195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 557,377
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 32,145
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,679
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,679
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 26,466
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 26,466
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 524,403
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 96,815
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 96,815
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 363,960
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 358,299
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 358,299
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,627
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 598
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 598
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 63,030
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,575
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 48,455
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 829
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 829
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 557,377
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 259,569
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 224,184
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 224,184
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,431
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 297,808
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 346
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 346
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 106,842
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 104,610
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,610
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,116
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 659
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 457
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 190,420
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,048,383
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,048,383
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,046,883
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,010,486
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,856,862
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,424
D. Služby (účtová skupina 51) 108,083
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,716
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,012
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,616
4. Sociální náklady (527, 528) 88
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 577
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,747
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,747
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,077
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,897
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,014
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,088
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,434
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 1,434
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 627
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,698
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,777
2. Ostatní náklady (562A) 2,777
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 463
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,446
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,610
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,287
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,856
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,856
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,431
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707429 TIN: 2020265082 DIČ: SK2020265082
 • Sídlo: EUROTRADEMETAL, Svätoplukova 2/a, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 21.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michal Chachaľák 6 639 € (66.7%) Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
  Žanna Chachaľák 3 319 € (33.3%) Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.10.2005Nové predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   Noví spoločníci:
   Michal Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
   Žanna Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Sv. Cyrila a Metoda 771/25 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji Vznik funkcie: 21.01.1997
   18.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka Vznik funkcie: 21.01.1997
   31.08.2004Nové obchodné meno:
   EUROTRADEMETAL, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Beňadická 19 Bratislava - Petržalka Vznik funkcie: 21.01.1997
   30.08.2004Zrušené obchodné meno:
   EUROFERROMETALL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street, P.O.BOX 6448 Lemesos 033 07 Cyprus
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   28.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec Skončenie funkcie: 27.06.2003
   30.09.2002Nové sidlo:
   Svätoplukova 2/a Bratislava 821 08
   29.09.2002Zrušené sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   07.11.2000Noví spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street, P.O.BOX 6448 Lemesos 033 07 Cyprus
   06.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street PO.BOX6448 Lemesos 3307 Cyprus
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   23.08.1999Nové sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výkup, spracovanie a predaj recyklovateľného papiera
   Noví spoločníci:
   Intermont Development Inc. Nicolaou Pendadromos Center Ayias Zonis Street PO.BOX6448 Lemesos 3307 Cyprus
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Hoška Nám.1.mája 24 Senec Skončenie funkcie: 27.06.2003
   Ing. Michal Chachaľák Laborecká 3 Medzilaborce
   22.08.1999Zrušené sidlo:
   Pražská 1 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   BALEN, s.r.o., IČO: 35 701 706 Pražská 1 Bratislava
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce
   21.01.1997Nové obchodné meno:
   EUROFERROMETALL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 1 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BALEN, s.r.o., IČO: 35 701 706 Pražská 1 Bratislava
   ROHSTOFF HOLDING LIMITED, Nicolaou Pentadromos Centre, Tessalonikis Street Limassol Cyprus
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Chromej Duchnovičova 473/3 Medzilaborce