Vytvořte fakturu

IMPRESS PRINT Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.06.2016
Basic information
Obchodní název IMPRESS PRINT Slovakia
IČO 35707437
TIN 2020241135
Datum vytvoření 14 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMPRESS PRINT Slovakia
Heydukova 15
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 049 291 €
Zisk -152 818 €
Kapitál 1 421 907 €
Vlastní kapitál 18 486 €
Kontaktní informace
Email area@areaprint.com
webové stránky http://areaprint.sk/
Telefon(y) +421245642603, +421245642602, +421245642601, +421245526431
Mobile(y) +421904444063, +421904444267, +421904444229, +421904444261
Fax(y) 0245526431
Date of updating data: 20.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,280,322
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 146,184
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 146,184
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 146,184
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,132,691
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 116,265
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 40,148
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 574
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 75,543
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 71,444
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69,059
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,385
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 690,325
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 618,551
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 618,551
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 71,774
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 254,657
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 253,988
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 669
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,447
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,447
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,280,322
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,390
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,416
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 3,416
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -49,188
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,380
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -66,568
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,818
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,445,712
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 48,830
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,792
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,535
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 32,503
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,120,166
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 758,402
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 758,402
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 173,524
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,533
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 46,866
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 102,739
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,102
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,083
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,083
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 258,633
Date of updating data: 20.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,009,017
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,049,291
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 95,566
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,793,653
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 119,798
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 38,633
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,641
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,170,879
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 96,628
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 569,988
D. Služby (účtová skupina 51) 958,603
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 433,511
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 308,340
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 107,585
4. Sociální náklady (527, 528) 17,586
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,903
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 91,901
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 91,901
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,979
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -5,395
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,761
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -121,588
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 383,798
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,443
XII. Kurzové zisky (663) 2,443
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,168
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 26,350
2. Ostatní náklady (562A) 26,350
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 886
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,932
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,725
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -152,313
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 505
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,375
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,818
Date of updating data: 20.06.2016
Date of updating data: 20.06.2016
 • IČO :35707437 TIN: 2020241135
 • Sídlo: IMPRESS PRINT Slovakia, Heydukova 15, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marek Sližka Hviezdna 262/27 Topoľníky 930 11 24.05.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Rostislav Savka 5 643 € (17%) Bratislava 811 09
  Mihalj Andrija 27 557 € (83%) Bački Petrovac 214 70 Srbská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Marek Sližka Hviezdna 262/27 Topoľníky 930 11 Vznik funkcie: 24.05.2016
   13.04.2016Nové obchodné meno:
   IMPRESS PRINT Slovakia, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 15 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Mihalj Andrija Lava Tolstoja 1 Bački Petrovac 214 70 Srbská republika
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Rostislav Savka Dostojevského rad 13/2547 Bratislava 811 09
   02.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   14.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru, služieb a mediálnych plôch
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v uvedených činnostiach
   polygrafická výroba
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ