Vytvořte fakturu

DONEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DONEX
IČO 35707461
TIN 2020250584
DIČ SK2020250584
Datum vytvoření 14 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONEX
Klincová 37/B
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 318 434 €
Zisk 10 897 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248204040, 0248282169, 0905718813
Mobile(y) +421905537984, +421905718813
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 96,758
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,048
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 88,598
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 688
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 688
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 87,910
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,450
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 647
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 803
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,710
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,710
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 96,758
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,007
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,584
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 71,936
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -52,352
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,897
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,751
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 709
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 709
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,042
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,722
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,722
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 67,058
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 318,434
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 67,058
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 251,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 305,785
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,805
D. Služby (účtová skupina 51) 90,013
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,616
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,190
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 419
4. Sociální náklady (527, 528) 7
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 347
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 209,247
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 757
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,649
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -26,760
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 131
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 131
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,521
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,624
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,624
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,897
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707461 TIN: 2020250584 DIČ: SK2020250584
 • Sídlo: DONEX, Klincová 37/B, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mariana Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01 16.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mariana Vanková 33 194 € (100%) SNP 1881/4 Ilava 019 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.01.2015Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Vydavateľská činnosť
   Prenájom hnuteľných vecí
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Reklamné a marketingové služby
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   Počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Mariana Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mariana Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01 Vznik funkcie: 16.10.2014
   30.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Marianna Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marianna Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01 Vznik funkcie: 16.10.2014
   12.11.2014Nové sidlo:
   Klincová 37/B Bratislava-Ružinov 821 08
   Noví spoločníci:
   Marianna Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marianna Vanková SNP 1881/4 Ilava 019 01 Vznik funkcie: 16.10.2014
   11.11.2014Zrušené sidlo:
   Prešovská 38/A Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 14.01.1997
   28.02.2012Nové sidlo:
   Prešovská 38/A Bratislava 821 02
   27.02.2012Zrušené sidlo:
   Drieňová 1/F Bratislava 821 01
   14.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 14.01.1997
   13.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 14.01.1997
   13.07.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1/F Bratislava 821 01
   12.07.2006Zrušené sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   31.05.2005Noví spoločníci:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28
   30.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubica Sklenárova 24 Bratislava
   20.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Kubica Rozvodná 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Kubica Rozvodná 17 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1997
   24.01.2003Nové sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubica Lipová 50 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 14.01.1997
   Ing. Dušan Kubica Rozvodná 17 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1997
   23.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   03.07.2001Noví spoločníci:
   Jozef Kubica Sklenárova 24 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica Rozvodná 17 Bratislava
   02.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   16.08.1999Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   15.08.1999Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   DONEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kubica Bakošova 38 Bratislava
   Ing. Dušan Kubica P.Horova 21 Bratislava