Vytvořte fakturu

LS COMPUTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LS COMPUTER
IČO 35707470
TIN 2020249451
DIČ SK2020249451
Datum vytvoření 14 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LS COMPUTER
Páričkova 31
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 308 €
Zisk -507 €
Kapitál 96 519 €
Vlastní kapitál 71 516 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905616757
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 83,455
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,856
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,856
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,856
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,599
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,053
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,053
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,087
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,959
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,959
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,459
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,313
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 53,146
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,455
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,009
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 64,213
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 75,891
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,678
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,446
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 39
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 39
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,407
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 106
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,760
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 506
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 170
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,524
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 341
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 83,508
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 85,308
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 31,509
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 51,999
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,800
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,888
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 38,143
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,009
D. Služby (účtová skupina 51) 23,577
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,188
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,068
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,120
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,875
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,707
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,707
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 389
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,580
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,779
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,668
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,663
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 634
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 634
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,034
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 454
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -507
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707470 TIN: 2020249451 DIČ: SK2020249451
 • Sídlo: LS COMPUTER, Páričkova 31, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava 821 08 06.10.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Holec 6 639 € (100%) Páričkova 31 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.08.2004Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   07.04.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom kancelárskej techniky
   servisná činnosť - správa a údržba počítačových sietí
   Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   06.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava Skončenie funkcie: 18.10.2003
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. 1 Bratislava Skončenie funkcie: 12.01.2004
   13.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.10.2003
   08.01.1998Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava Skončenie funkcie: 18.10.2003
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. 1 Bratislava Skončenie funkcie: 12.01.2004
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava
   14.01.1997Nové obchodné meno:
   LS COMPUTER, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Páričkova 31 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holec Páričkova 31 Bratislava
   Milan Mikletič Kmeťovo nám. č. 1 Bratislava