Vytvořte fakturu

ELSERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.10.2015
Basic information
Obchodní název ELSERVIS
IČO 35707518
TIN 2020227033
DIČ SK2020227033
Datum vytvoření 15 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELSERVIS
Rajecká 5
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 69 303 €
Zisk 10 664 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245526912, 0905896636, 0900905 210800, 0905210800
Mobile(y) +421904381158, +421905896636, 0904381158, 0905896636, 0900905 210800
Date of updating data: 15.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,381
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,381
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,381
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,461
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,216
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,189
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,056
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 58,842
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,529
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,438
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,664
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,313
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,044
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 47,269
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,154
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 256
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,619
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,240
Date of updating data: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 69,303
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 67,904
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,398
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 55,534
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,846
C. Služby (účtová skupina 51) 13,981
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,117
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 509
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,446
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 13,504
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,131
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,769
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,077
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 177
M. Úrokové náklady (562) 12
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 165
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -174
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,595
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,931
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,664
Date of updating data: 15.10.2015
Date of updating data: 15.10.2015