Vytvořte fakturu

CREDITAL INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CREDITAL INVEST
IČO 35707577
TIN 2020252355
Datum vytvoření 27 Leden 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo CREDITAL INVEST
Nevädzova 8
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 012 €
Zisk 836 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243295952
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,361
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,757
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 18,757
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 18,757
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,604
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,604
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 142
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,462
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,361
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,881
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 419
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 419
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,574
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,574
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 836
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,012
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,012
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,012
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 600
D. Služby (účtová skupina 51) 600
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,412
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,412
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 96
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -96
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,316
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 836
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4238158.tif
Date of updating data: 25.06.2015