Vytvořte fakturu

K2J - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K2J
IČO 35707585
TIN 2020249528
DIČ SK2020249528
Datum vytvoření 16 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K2J
Ivánska cesta 23
82357
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 748 927 €
Zisk 1 731 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243295643, 0243421084
Fax(y) 0243295643
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 408,522
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,893
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,893
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,893
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 357,765
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 11,234
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 11,234
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 146,860
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 124,103
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,103
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,977
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 780
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 199,671
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,567
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 198,104
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,864
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,864
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 408,522
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,870
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 118,172
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 118,172
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,731
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 280,652
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,325
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 14,098
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,158
12. Odložený daňový závazek (481A) 69
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 207,315
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 173,619
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,619
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,304
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 945
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 644
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,299
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,504
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,269
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,269
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 52,743
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 745,602
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 748,927
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 378,053
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 367,549
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,075
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 735,146
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 375,840
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,129
D. Služby (účtová skupina 51) 274,412
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,580
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,858
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,677
4. Sociální náklady (527, 528) 1,045
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,451
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,635
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,635
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,099
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,781
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 64,221
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,928
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,228
2. Ostatní náklady (562A) 7,228
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 39
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 661
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,918
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,863
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,132
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,132
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,731
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015