Vytvořte fakturu

GPark - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GPark
IČO 35707593
TIN 2020990290
DIČ SK2020990290
Datum vytvoření 23 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GPark
Majerská 15
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 780 €
Zisk 3 072 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,407
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 21,407
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,407
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,448
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 44
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,490
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 404
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,122
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,855
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,490
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -27,201
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,072
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,345
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 905
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 64,440
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,231
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,629
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,580
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,780
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,780
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 14,654
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,645
C. Služby (účtová skupina 51) 1,678
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,722
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,126
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,457
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 75
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 1
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 74
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,051
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 979
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707593 TIN: 2020990290 DIČ: SK2020990290
 • Sídlo: GPark, Majerská 15, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Russev Majerská 8114/15 Bratislava 821 07 14.08.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Russev 6 639 € (100%) Majerská 8114/15 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2010Nové obchodné meno:
   GPark spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majerská 15 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vydavateľská činnosť
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   reklamné a marketingové služby
   09.07.2010Zrušené obchodné meno:
   M leas spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Červeňova 7 Bratislava 811 03
   21.04.2004Noví spoločníci:
   Roman Russev Majerská 8114/15 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Russev Majerská 8114/15 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 14.08.2003
   20.04.2004Zrušeny spoločníci:
   KOINVEST HOLDING spol. s r.o. IČO: 35 705 108 Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kohút ul. 8. mája č. 32 Bratislava 821 06
   03.04.1998Noví spoločníci:
   KOINVEST HOLDING spol. s r.o. IČO: 35 705 108 Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kohút ul. 8. mája č. 32 Bratislava 821 06
   02.04.1998Zrušeny spoločníci:
   KIKADA Handels Ges.m.b.H. Hetzendorfer Strasse 141 1120 Wien Rakúska republika
   KOINVEST HOLDING spol. s r.o. IČO: 35 705 108 Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Mesíčková Hany Meličkovej 2981/1 Bratislava
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   M leas spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   KIKADA Handels Ges.m.b.H. Hetzendorfer Strasse 141 1120 Wien Rakúska republika
   KOINVEST HOLDING spol. s r.o. IČO: 35 705 108 Červeňova 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Mesíčková Hany Meličkovej 2981/1 Bratislava