Vytvořte fakturu

INFOPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Obchodní název INFOPORT
IČO 35707623
TIN 2020209587
DIČ SK2020209587
Datum vytvoření 16 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INFOPORT
Nám. Hraničiarov 6/a
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 119 913 €
Zisk 62 109 €
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 216,018
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 68,056
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 68,056
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,738
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 63,318
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,962
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 350
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 350
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,624
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,624
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,866
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,780
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,780
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 86
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 136,122
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 69
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 136,053
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 216,018
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 190,538
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 121,127
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 145,644
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,517
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,109
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,300
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,321
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,321
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,979
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 180
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 180
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 119,922
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 119,913
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 115,420
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,493
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,559
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,817
D. Služby (účtová skupina 51) 2,570
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,496
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,369
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,369
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,307
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 84,354
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 104,033
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 306
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 306
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -297
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,057
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,948
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,948
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,109
Date of updating data: 06.06.2016
Date of updating data: 06.06.2016