Vytvořte fakturu

CUBUS ASSETS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.07.2016
Basic information
Obchodní název CUBUS ASSETS
IČO 35707631
TIN 2021006284
Datum vytvoření 22 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CUBUS ASSETS
Fazuľova 7
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 242 687 €
Zisk -213 678 €
Date of updating data: 11.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,740,530
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,637,685
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,637,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 619,441
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 22,012,164
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,910
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,170
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,296,852
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 359,528
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 359,528
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 309,018
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 290,007
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 290,007
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,011
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,628,306
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,066
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,627,240
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,805,993
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 468,221
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 133,777
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,203,995
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,740,530
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,616,033
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,921,749
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,099,341
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 692,188
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,791,529
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -213,678
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,124,497
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 111,498
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 111,498
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,979,224
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 96,660
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,660
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 22,800,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,564
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,775
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 33,775
Date of updating data: 11.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,241,987
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,242,687
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,241,987
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 700
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,271,493
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 558,544
D. Služby (účtová skupina 51) 772,929
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 83,925
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,699,498
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,699,498
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156,597
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,806
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,910,514
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 534
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 534
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 534
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 486,986
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 486,058
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 337,795
2. Ostatní náklady (562A) 148,263
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 418
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 510
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -486,452
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -515,258
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -301,580
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 57,948
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -359,528
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -213,678
Date of updating data: 11.07.2016
Date of updating data: 11.07.2016
 • IČO :35707631 TIN: 2021006284
 • Sídlo: CUBUS ASSETS, Fazuľova 7, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Plachý, MBA Vojtěšská 196/18 Praha, Nové Město 110 00 Česká republika 20.04.2016
  Peter Koritschan Srbská 347/2 Praha 6 Dejvice 160 00 Česká republika 20.04.2016
  Ing. Tomáš Plachý, CSc. Štítová 243 Praha 4, Újezd 149 00 Česká republika 20.04.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SAFICHEM GROUP AG 28 500 € (95%) Zurich 8002 Švajčiarska konfederácia
  Cubus Holdings Limited 1 500 € (5%) Valletta 1432 Maltská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.04.2016Nové obchodné meno:
   CUBUS ASSETS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fazuľova 7 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   SAFICHEM GROUP AG Tödistrasse 16 Zurich 8002 Švajčiarska konfederácia
   Cubus Holdings Limited Vincenti Buildings, Strait Street 28/19 Valletta 1432 Maltská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Plachý , MBA Vojtěšská 196/18 Praha, Nové Město 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2016
   Peter Koritschan Srbská 347/2 Praha 6 Dejvice 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2016
   Ing. Tomáš Plachý , CSc. Štítová 243 Praha 4, Újezd 149 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2016
   30.03.2011Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.01.2009Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   nákup a predaj nehnuteľností
   22.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností