Vytvořte fakturu

GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Obchodní název GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček
Stav Zničeno
IČO 35707771
TIN 2020974714
Datum vytvoření 28 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček
Dr. Vladimíra Clementisa 10
82102
Bratislava
Financial information
Zisk -960 €
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,526
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,526
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,014
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,014
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,512
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,512
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,526
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,170
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -15,849
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,331
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,180
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,696
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 35
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 35
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,035
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 636
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 636
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,180
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,219
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,626
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Date of updating data: 17.08.2016
 • IČO :35707771 TIN: 2020974714
 • Sídlo: GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Leden 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.08.2016Zrušené obchodné meno:
   GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   29.08.2009Nové sidlo:
   Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava 821 02
   28.01.1997Nové obchodné meno:
   GOJA SLOVAKIA, agentúra Gott- Janeček spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným