Vytvořte fakturu

PANEURO CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PANEURO CONSULTING
Stav Zničeno
IČO 35707917
TIN 2020973999
Datum vytvoření 29 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PANEURO CONSULTING
Špitálska 10
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 943 €
Zisk 719 €
Kapitál 121 298 €
Vlastní kapitál 92 263 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0917317757
Mobile(y) 0917317757
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 100,711
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 50,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 50,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 50,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,711
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 50,000
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 50,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 711
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 66
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 645
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,711
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,929
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 100,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,429
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,359
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -28,788
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 719
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,782
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,782
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,580
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 202
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,943
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,943
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,943
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,964
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 832
D. Služby (účtová skupina 51) 25,336
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,766
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,442
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,306
4. Sociální náklady (527, 528) 18
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 30
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 979
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,775
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 57
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -57
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 922
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 203
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 203
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 719
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707917 TIN: 2020973999
 • Sídlo: PANEURO CONSULTING, Špitálska 10, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Leden 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   PANEURO CONSULTING, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie poradenských a konzultačných činností
   sekretárske a administratívne práce
   inžiniersko-investičná činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie a poskytovanie verejne prístupných informácií
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   logistika - optimalizácia prepravných ciest
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   verejné obstarávanie
   Zrušeny spoločníci:
   PANEURO INVEST, s.r.o. Špitálska 10 Bratislava 811 01
   Mgr. Ingrid Ivančíková Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.01.1997
   01.12.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Ingrid Ivančíková Furdekova 2 Bratislava 851 03
   30.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08
   24.06.2009Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   08.04.2008Nové obchodné meno:
   PANEURO CONSULTING, s. r. o.
   07.04.2008Zrušené obchodné meno:
   VECTRA GROUP, spol. s r.o.
   18.03.2008Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
   Noví spoločníci:
   PANEURO INVEST, s.r.o. Špitálska 10 Bratislava 811 01
   05.05.2007Nové sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie a poskytovanie verejne prístupných informácií
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   logistika - optimalizácia prepravných ciest
   Noví spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.01.1997
   04.05.2007Zrušené sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   29.01.1997Nové obchodné meno:
   VECTRA GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 10 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie poradenských a konzultačných činností
   sekretárske a administratívne práce
   inžiniersko-investičná činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Dubravík Špitálska 10 Bratislava