Vytvořte fakturu

IMP KONTAKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMP KONTAKT
IČO 35707950
TIN 2020217617
DIČ SK2020217617
Datum vytvoření 23 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMP KONTAKT
Ferdiša Kostku 1
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 329 067 €
Zisk 151 845 €
Kontaktní informace
Email impkontakt@impkontakt.sk
Telefon(y) 0243412733, 0260202070, 0265423451
Mobile(y) +421903206130, +421903474233, +421903474417, +421911440035, +421911440065
Fax(y) 0265423451
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 616,548
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 117,787
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 117,787
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 85,202
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,585
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 495,032
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 282,257
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 282,257
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 204,244
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 203,625
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,625
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 619
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 670
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 670
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,861
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 940
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,921
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,729
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,729
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 616,548
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 262,560
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 103,080
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 103,080
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 151,845
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,988
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,983
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,983
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 287,260
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 200,351
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,351
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,408
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,663
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,677
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 161
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,000
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,745
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,326,413
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,329,067
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,326,412
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,355
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,108,325
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,298,234
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 79,371
D. Služby (účtová skupina 51) 303,094
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 380,950
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 263,503
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 93,744
4. Sociální náklady (527, 528) 23,703
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,996
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,877
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,877
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 472
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,331
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 220,742
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 645,713
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,160
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2,129
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,181
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,311
2. Ostatní náklady (562A) 3,311
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9,168
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,702
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,021
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 203,721
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 51,876
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 51,876
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 151,845
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707950 TIN: 2020217617 DIČ: SK2020217617
 • Sídlo: IMP KONTAKT, Ferdiša Kostku 1, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Petráš Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 23.01.1997
  Milan Hanko Narcisová 48 Bratislava 821 01 09.12.2002
  Mgr. Henrieta Petrášová Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 12.04.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Petráš 5 312 € (80%) Púpavová 676/44 Bratislava 841 04
  Milan Hanko 1 328 € (20%) Narcisová 48 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.05.2007Nové sidlo:
   Ferdiša Kostku 1 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Púpavová 676/44 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Petráš Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 23.01.1997
   Mgr. Henrieta Petrášová Púpavová 676/44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 12.04.2007
   25.05.2007Zrušené sidlo:
   Levárska 1 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   14.08.2003Nové predmety činnosti:
   preklady a tlmočenie z jazyka nemeckého a talianskeho
   Noví spoločníci:
   Milan Hanko Narcisová 48 Bratislava 821 01
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hanko Narcisová 48 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.12.2002
   13.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   IMP KONTAKT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Levárska 1 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivor Petráš Pavlovova 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Petráš Levárska 1 Bratislava