Vytvořte fakturu

PROPLAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROPLAN
IČO 35708018
TIN 2020209213
DIČ SK2020209213
Datum vytvoření 20 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROPLAN
Röntgenova 4
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 158 434 €
Zisk 13 164 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262246452
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 93,552
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,560
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,560
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,560
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,500
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,381
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,381
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,381
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,119
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,333
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,786
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,492
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,461
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 31
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,552
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,447
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 692
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 692
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 16,951
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 70,269
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -53,318
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,164
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,105
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,837
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,837
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 49,121
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 384
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 384
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,692
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,037
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,669
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,339
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,147
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,147
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 141,987
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 158,434
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 141,987
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,195
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,525
D. Služby (účtová skupina 51) 23,699
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 103,913
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 74,722
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,653
4. Sociální náklady (527, 528) 2,538
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 565
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,509
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,509
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,984
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,239
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 111,763
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 113
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,125
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708018 TIN: 2020209213 DIČ: SK2020209213
 • Sídlo: PROPLAN, Röntgenova 4, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Seyfert Röntgenova 4 Bratislava 851 01 20.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Seyfert 5 312 € (80%) Röntgenova 4 Bratislava 851 01
  Doc. Ing. Norbert Jendželovský, CSc. 1 328 € (20%) Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Dr. tech. Wolfgang Potyka Sommerergasse 8/2 1130 Viedeň Rakúsko
   24.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   20.01.1997Nové obchodné meno:
   PROPLAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť s výnimkou prác stavebného a technického dozoru
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie stavieb-inžinierske konštrukcie a mosty
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Seyfert Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Doc. Ing. Norbert Jendželovský , CSc. Ľ. Fullu 14 Bratislava 841 05
   Dipl. Ing. Dr. tech. Wolfgang Potyka Sommerergasse 8/2 1130 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Seyfert Röntgenova 4 Bratislava 851 01