Vytvořte fakturu

BRUKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BRUKON
IČO 35708026
TIN 2020227374
DIČ SK2020227374
Datum vytvoření 29 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRUKON
Odborárska 52
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 262 572 €
Zisk -182 288 €
Kapitál 575 251 €
Vlastní kapitál 285 079 €
Kontaktní informace
Email brukon@brukon.sk
webové stránky http://www.brukon.sk
Mobile(y) +421903257864, +421903267864, +421903717864
Fax(y) 0244635085
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,607
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,607
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,607
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 399,104
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 231
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 89,144
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,032
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,466
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 402,711
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,791
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 277,776
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -182,288
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 299,920
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 299
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 299,621
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,052
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,286
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,951
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 273,332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 262,572
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 262,530
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 442,503
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 325,049
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,572
C. Služby (účtová skupina 51) 41,852
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 55,590
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 57
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,094
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,289
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -179,931
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -118,943
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,398
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,188
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 210
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,397
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -181,328
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -182,288
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708026 TIN: 2020227374 DIČ: SK2020227374
 • Sídlo: BRUKON, Odborárska 52, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02 02.02.1999
  Ing. Peter Paľovčík Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07 02.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Kraus 3 319 € (50%) Odborárska 26 Bratislava 831 02
  Ing. Peter Paľovčík 3 319 € (50%) Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.02.1999Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Ľubovnianska 12 Bratislava 851 07
   01.02.1999Zrušené sidlo:
   Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01
   29.01.1997Nové obchodné meno:
   BRUKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kraus Odborárska 26 Bratislava 831 02
   Ing. Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce 071 01