Vytvořte fakturu

BMB Leitner - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název BMB Leitner
IČO 35708115
TIN 2020264939
DIČ SK2020264939
Datum vytvoření 30 Leden 1997
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo BMB Leitner
Zámocká 32
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 031 007 €
Zisk -2 825 €
Kapitál 1 450 123 €
Vlastní kapitál 2 638 €
Kontaktní informace
Email bmb@bmb.sk
webové stránky http://www.leitner-leitner.com
Telefon(y) +421254412238, +421254641079, +421259101850, +421254641078, +421254434580, +421254412629, +421259101800
Mobile(y) +421903482724
Fax(y) 0259101850
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,497,818
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 81,464
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,054
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,054
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,760
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 45,771
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,989
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,650
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,650
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,403,764
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 30,824
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 30,824
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 337,503
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 147,524
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 147,524
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 189,979
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,035,437
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,021
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,034,416
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,590
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,590
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,497,818
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,813
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 664
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 664
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,974
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,149
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -175
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,825
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,487,962
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,001
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,001
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,374,918
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 273,549
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,549
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 711,487
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 269,068
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,635
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 92,179
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 102,043
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 102,043
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 43
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 43
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,031,007
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,752,808
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 278,199
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,862,095
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,247
D. Služby (účtová skupina 51) 1,116,409
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,476,439
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,229,687
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 226,754
4. Sociální náklady (527, 528) 19,998
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,356
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,876
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,876
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 189,713
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,055
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 168,912
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,589,152
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65,632
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 64,693
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 64,693
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 939
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 939
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 825
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 803
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 64,807
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 233,719
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,027
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,058
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -31
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 233,517
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,825
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :35708115 TIN: 2020264939 DIČ: SK2020264939
 • Sídlo: BMB Leitner, Zámocká 32, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Leden 1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  BMB Leitner Slovakia, s.r.o. 0 € (0%) Zámocká 32 Bratislava 811 01
  Ing. Anna Fábryová 0 € (0%) Búdková 6157/34 Bratislava-Staré Mesto 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.03.2013Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Anna Fábryová Búdková 6157/34 Bratislava-Staré Mesto 811 04
   28.12.2007Noví spoločníci:
   komplementár BMB Leitner Slovakia, s.r.o. IČO: 34 152 512 Zámocká 32 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   BMB Leitner Slovakia, s.r.o. Zámocká 32 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.01.1997
   28.06.2005Nové sidlo:
   Zámocká 32 Bratislava 811 01
   25.02.2004Nové obchodné meno:
   BMB Leitner,k.s.
   14.07.2003Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   17.09.2002Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   20.04.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí
   ekonomické poradenstvo
   30.01.1997Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo