Vytvořte fakturu

KAMPRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KAMPRESS
IČO 35708247
TIN 2020241201
DIČ SK2020241201
Datum vytvoření 23 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAMPRESS
Lotyšská 4
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 195 179 €
Zisk -18 396 €
Kontaktní informace
Email spitze@kamaratweb.sk
webové stránky http://www.kamarat.eu;http://www.spitze.sk
Mobile(y) +421903439682
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,545
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 73,045
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 210
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,290
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 122,545
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 60,511
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,444
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -1,195
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 73,463
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,396
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,034
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,107
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 59,927
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,620
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,731
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,576
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 195,179
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 195,179
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 212,516
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,507
C. Služby (účtová skupina 51) 141,839
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 63,683
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,487
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,337
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,833
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 102
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -99
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,436
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,396
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708247 TIN: 2020241201 DIČ: SK2020241201
 • Sídlo: KAMPRESS, Lotyšská 4, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06 23.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Bohumil Kráľ 1 328 € (20%) Lotyšská 4 Bratislava 821 06
  RNDr. Vladimír Topercer 1 328 € (20%) Bratislava 831 02
  Ing. Martin Kráľ 1 328 € (20%) Lotyšská 4 Bratislava 821 06
  Jozef Oklamčák 1 328 € (20%) Bzovícka 4 Bratislava 851 01
  Peter Krajčír 1 328 € (20%) Spojná 2 Trnava 917 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.01.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Vladimír Topercer Račianska 49 Bratislava 831 02
   Ing. Martin Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 01
   Peter Krajčír Spojná 2 Trnava 917 01
   Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Krajčír Spojná 2 Trnava 917 01
   Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Ing. Martin Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 01
   RNDr. Vladimír Topercer Račianska 49 Bratislava 831 02
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   KAMPRESS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácii
   reklamná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Krajčír Spojná 2 Trnava 917 01
   Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Ing. Martin Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06
   Jozef Oklamčák Bzovícka 4 Bratislava 851 01
   RNDr. Vladimír Topercer Račianska 49 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Bohumil Kráľ Lotyšská 4 Bratislava 821 06