Vytvořte fakturu

Kostelecké uzeniny Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Kostelecké uzeniny Slovakia
IČO 35708263
TIN 2020203284
DIČ SK2020203284
Datum vytvoření 24 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kostelecké uzeniny Slovakia
Ulica SNP 297
90091
Limbach
Financial information
Prodej a příjem 27 529 €
Zisk -3 764 €
Kontaktní informace
Email majer.zuzana@gmail.com
Telefon(y) 0903254095
Mobile(y) 0903254095
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,595
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,595
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,286
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 32,346
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 693
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,751
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 71,881
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,357
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,959
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,081
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 56,081
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,764
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,524
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 956
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,568
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,642
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 966
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,529
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 96
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,433
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,979
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,099
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,356
C. Služby (účtová skupina 51) 3,210
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,488
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 877
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,551
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 398
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -450
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,864
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 8
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,362
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,362
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,354
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,804
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,764
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708263 TIN: 2020203284 DIČ: SK2020203284
 • Sídlo: Kostelecké uzeniny Slovakia, Ulica SNP 297, 90091, Limbach
 • Datum vytvoření: 24 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zuzana Majerová Majerníkova 46 Bratislava 841 05 13.04.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Adrián Majer 6 075 € (61%) Bratislava 841 05
  Róbert Géry 996 € (10%) Podbrezovská 28/A Bratislava 831 06
  Ing. Rostislav Keňo 2 888 € (29%) Rohatec 696 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.06.2007Nové sidlo:
   Ulica SNP 297 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Podbrezovská 28/A Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Majerová Majerníkova 46 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.04.2007
   11.06.2007Zrušené sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.01.1997
   15.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Géry Športová 52 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 24.01.1997
   14.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   24.01.1997Nové obchodné meno:
   Kostelecké uzeniny Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slnečná 56 Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91
   Ing. Rostislav Keňo Hodonínska 39 Rohatec 696 01
   Ing. Adrián Majer Majerníkova 46 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Géry Slnečná 45 Limbach 900 91