Vytvořte fakturu

Vzduchotechnika VZT - CLIMAC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Vzduchotechnika VZT - CLIMAC
IČO 35708301
TIN 2020227220
DIČ SK2020227220
Datum vytvoření 24 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vzduchotechnika VZT - CLIMAC
Račianska 66
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 811 €
Zisk -1 467 €
Kontaktní informace
Email vzt-climac@inmail.sk
Telefon(y) 0244882946
Fax(y) 0244882946
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 98,087
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 86,619
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 86,619
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,355
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 70,605
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,659
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,101
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 121
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 121
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -5,426
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -5,458
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,458
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,406
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 139
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,267
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 367
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 367
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 98,087
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,328
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 156
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 156
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,467
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,759
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 92,759
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 62,276
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,276
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,523
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,811
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,811
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,811
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,163
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,801
D. Služby (účtová skupina 51) 9,442
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 50
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,164
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,164
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -6,653
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 359
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -352
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -432
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 156
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 156
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -155
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -507
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015