Vytvořte fakturu

BORNIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BORNIT
IČO 35708328
TIN 2020209158
DIČ SK2020209158
Datum vytvoření 27 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BORNIT
Lachova 39
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 44 365 €
Zisk -611 €
Kontaktní informace
Email bornit@bornit.sk
webové stránky http://www.bornit.sk
Mobile(y) +421904360223, +421903256575, +421903822469
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,021
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,930
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,187
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,187
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,745
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,745
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,745
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,998
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,876
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 122
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 91
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 91
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,021
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,650
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,043
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,043
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -611
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,671
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 451
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 451
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,220
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,212
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,212
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,007
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,350
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 142
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,509
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 44,365
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 43,421
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 943
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,774
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 35,245
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 256
D. Služby (účtová skupina 51) 3,351
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,639
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,435
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,194
4. Sociální náklady (527, 528) 10
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 591
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,512
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 242
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 241
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -242
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 349
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -611
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708328 TIN: 2020209158 DIČ: SK2020209158
 • Sídlo: BORNIT, Lachova 39, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03 27.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Hanakovič 6 672 € (100%) Osuského 46 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Hanakovič Lachova 39 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Hanakovič Lachova 39 Bratislava 851 03
   18.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Vencel Starhradská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Vencel Starhradská 8 Bratislava 851 05
   04.08.2000Noví spoločníci:
   Ladislav Hanakovič Lachova 39 Bratislava 851 03
   03.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Viera Hanakovičová Lachova 39 Bratislava 851 03
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03
   Viera Hanakovičová Lachova 39 Bratislava 851 03
   Ladislav Vencel Starhradská 8 Bratislava
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03
   Viera Hanakovičová Lachova 39 Bratislava 851 03
   Viera Vencelová Starhradská 8 Bratislava 851 05
   27.01.1997Nové obchodné meno:
   BORNIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 39 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03
   Viera Hanakovičová Lachova 39 Bratislava 851 03
   Viera Vencelová Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Hanakovič Osuského 46 Bratislava 851 03
   Ladislav Vencel Starhradská 8 Bratislava 851 05
   Ladislav Hanakovič Lachova 39 Bratislava 851 03