Vytvořte fakturu

TRIPRINT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIPRINT
IČO 35708484
TIN 2020266809
DIČ SK2020266809
Datum vytvoření 04 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIPRINT
Pankúchova 5
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 257 €
Zisk 7 612 €
Kapitál 20 548 €
Vlastní kapitál 17 229 €
Kontaktní informace
Email triprint@triprint.sk
Telefon(y) 0262248711, 0904507014
Mobile(y) +421904507014, 0903343873, 0904507014
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 30,949
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,548
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 83
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,932
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,932
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,932
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,533
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,696
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,837
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 401
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,949
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,841
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,926
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,926
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,612
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,108
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 291
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 291
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,851
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 719
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 719
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 383
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 242
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,507
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 966
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 966
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 54,257
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 54,257
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,352
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 49,905
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,272
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 357
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,346
D. Služby (účtová skupina 51) 26,834
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,826
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,217
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,174
4. Sociální náklady (527, 528) 435
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 422
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 487
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,985
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,720
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 62
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,925
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,313
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,313
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,612
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708484 TIN: 2020266809 DIČ: SK2020266809
 • Sídlo: TRIPRINT, Pankúchova 5, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04 04.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavel Stolárik 6 639 € (100%) Pankúchova 5 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.11.2000Nové sidlo:
   Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   22.11.2000Zrušené sidlo:
   Haanova 24 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   27.08.1997Nové sidlo:
   Haanova 24 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Škorec Haanova 24 Bratislava 851 04
   26.08.1997Zrušené sidlo:
   Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   TRIPRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   polygrafická činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti polygrafie
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Stolárik Pankúchova 5 Bratislava 851 04
   Pavol Ťarcha Chorvátska 6 Bratislava 811 08