Vytvořte fakturu

O.P.O. Expres Modra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název O.P.O. Expres Modra
IČO 35708522
TIN 2020203438
DIČ SK2020203438
Datum vytvoření 27 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo O.P.O. Expres Modra
Dolné Otrokovce 168
92061
Dolné Otrokovce
Financial information
Prodej a příjem 217 734 €
Zisk 2 977 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0337448156, 0905424513
Fax(y) 0337448156
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 185,069
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,925
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,925
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,912
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,992
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,021
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 175,106
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 119,687
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 119,687
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 55,385
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 55,381
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,381
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 34
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 38
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 38
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 185,069
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,971
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 427
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 427
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,928
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 39,202
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -25,274
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,977
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,098
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,720
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 116,961
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,961
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,140
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 748
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 419
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,915
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 537
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,683
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 19,695
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 217,734
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 217,734
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 217,734
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,021
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 150,116
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,175
D. Služby (účtová skupina 51) 20,632
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,633
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,897
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,736
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 380
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 587
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 587
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,498
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,713
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,811
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,730
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,455
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,455
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,275
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,730
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,983
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,006
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,006
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,977
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708522 TIN: 2020203438 DIČ: SK2020203438
 • Sídlo: O.P.O. Expres Modra, Dolné Otrokovce 168, 92061, Dolné Otrokovce
 • Datum vytvoření: 27 Leden 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.11.2004Nové sidlo:
   Dolné Otrokovce 168 Dolné Otrokovce 920 61
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Golkovský Dolné Otrokovce 168 Dolné Otrokovce 920 61
   09.11.2004Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavova 8 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Slávik Komenského 17 Modra
   28.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Martina Golkovská 168 Dolné Otrokovce
   Ing. Dušan Slávik Komenského 17 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martina Golkovská 168 Dolné Otrokovce Vznik funkcie: 22.12.2003
   27.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martina Golkovská Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Gajer Za dráhou 13 Ružomberok
   01.06.1999Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu-maliarstvo a natieranie konštrukcií
   maliarske a natieračské práce
   výroba náterových látok /okrem náterových látok obsahujúcich jedy, žieraviny a zvlášť nebezpečné jedy/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martina Golkovská Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Robert Gajer Za dráhou 13 Ružomberok
   31.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   27.01.1997Nové obchodné meno:
   O.P.O. Expres Modra s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 8 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ako aj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   mlynárstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mirko Voda Sládkovičova 28 Modra
   Ing. Peter Vránek Žehrianska 2 Bratislava