Vytvořte fakturu

BEKAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název BEKAS
IČO 35708549
TIN 2020265049
DIČ SK2020265049
Datum vytvoření 04 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEKAS
Ostravská 2
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 379 655 €
Zisk -3 813 €
Kapitál 233 589 €
Vlastní kapitál -64 448 €
Kontaktní informace
Email dercalik@bekas.sk
webové stránky http://bekas.sk
Telefon(y) +421254654741, +421254654742
Fax(y) 0254654742
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 179,596
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,595
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 46,595
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,228
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,367
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 132,454
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,568
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,543
3. Výrobky (123) - /194/ 5,695
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 15,330
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 43,433
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,551
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,551
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,220
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 622
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,040
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 56,453
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 54,293
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,160
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 547
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 547
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 179,596
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,550
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 35,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,032
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,032
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -40,407
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 56,149
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -96,556
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,813
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,146
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,463
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 10,821
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,642
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 168,683
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,046
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,046
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 122,127
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,251
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,033
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 226
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 379,655
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 379,655
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,184
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 226,861
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 130,650
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,321
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,306
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 380,274
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,922
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 122,757
D. Služby (účtová skupina 51) 135,223
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 88,025
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 64,722
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,702
4. Sociální náklady (527, 528) 601
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 938
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,746
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,746
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,663
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -619
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,114
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,284
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 343
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,941
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,234
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,853
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,813
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017
 • IČO :35708549 TIN: 2020265049 DIČ: SK2020265049
 • Sídlo: BEKAS, Ostravská 2, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04 20.08.2003
  MUDr. Martin Derčalík Ostravská 2 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04 12.11.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Derčalík 6 639 € (100%) Ostravská 2 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.01.2017Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Martin Derčalík Ostravská 2 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04 Vznik funkcie: 12.11.2016
   08.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.09.2003Nové predmety činnosti:
   výroba kovov a kovových výrobkov (kovoobrábanie)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Derčalík Ostravská 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.08.2003
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   BEKAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ostravská 2 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť