Vytvořte fakturu

K-7 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K-7
IČO 35708603
TIN 2020994976
Datum vytvoření 04 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K-7
Kýčerského 7
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 040 €
Zisk 1 333 €
Kapitál 11 921 €
Vlastní kapitál 9 457 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,270
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,270
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,270
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,857
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 413
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,270
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,790
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,745
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,745
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -928
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -928
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,333
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,040
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,040
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,040
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171
D. Služby (účtová skupina 51) 168
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,869
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,872
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 56
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,813
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,333
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708603 TIN: 2020994976
 • Sídlo: K-7, Kýčerského 7, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Bohumil Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06 04.02.1997
  Mgr. Oliver Krist Kýčerského 7 Bratislava 811 05 25.09.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Bohumil Krist 3 320 € (50%) Stupavská 33 Bratislava 831 06
  Mgr. Oliver Krist 1 660 € (25%) Kýčerského 7 Bratislava 811 05
  Jaroslav Krist 1 660 € (25%) Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.02.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Oliver Krist Kýčerského 7 Bratislava 811 05
   Jaroslav Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.02.2001
   22.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Oliver Krist Kýčerského 7 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.09.2003
   10.06.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 04.02.1997
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.02.2001
   09.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   kopírovacie služby
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie kurzov, školení, seminárov, konferencií
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Krist Stupavská 33 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Stupavská 33 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   28.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   27.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   23.11.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   PhDr. Anna Bocková Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Bocko Žitná 3/a Bratislava 831 06
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   PhDr. Anna Bocková Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   K-7, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kýčerského 7 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   predaj rýchloupravených jedál a nápojov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   PhDr. Anna Bocková Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Eva Kristová Úžiny 3 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Bocko Černockého 9 Bratislava 831 05
   JUDr. Bohumil Krist Úžiny 3 Bratislava 831 06