Vytvořte fakturu

A.T.I. - alfa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A.T.I. - alfa
IČO 35708697
TIN 2020227385
DIČ SK2020227385
Datum vytvoření 04 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.T.I. - alfa
Hlavná 24
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 163 670 €
Zisk 14 567 €
Kapitál 598 232 €
Vlastní kapitál 63 160 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0918322683
Mobile(y) 0918322683
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,454,001
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 745,671
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 745,671
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 114,501
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,359
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 608,811
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 704,331
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 12,873
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 12,873
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,873
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 479,749
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 442,608
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,608
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37,141
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 211,709
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 102
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 211,607
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,999
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,999
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,454,001
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 420,018
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 398,147
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 398,147
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,567
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,033,983
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 160
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 160
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,033,823
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 454,623
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 454,623
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 575,235
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 345
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 127
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,487
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 163,670
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,114
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 157,556
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,196
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 396
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 97,787
D. Služby (účtová skupina 51) 40,451
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,573
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 563
4. Sociální náklady (527, 528) 410
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 273
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,656
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,656
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,474
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,036
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 125
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 125
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 117
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,591
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 24
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 24
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,567
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708697 TIN: 2020227385 DIČ: SK2020227385
 • Sídlo: A.T.I. - alfa, Hlavná 24, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Tonhauzer, PhD. Pekná vyhliadka 5 Bratislava 831 01 16.02.2006
  Ing. Adriana Tonhauzerová Pekná vyhliadka 5 Bratislava 831 01 16.02.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Tonhauzer, PhD. 3 320 € (50%) Pekná vyhliadka 5 Bratislava 831 01
  Ing. Adriana Tonhauzerová 3 320 € (50%) Pekná vyhliadka 5 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.03.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   16.02.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Tonhauzer , PhD. Pekná vyhliadka 5 Bratislava 831 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Pekná vyhliadka 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Tonhauzer , PhD. Pekná vyhliadka 5 Bratislava 831 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Pekná vyhliadka 5 Bratislava 831 01
   15.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Hlavná 24 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Hlavná 24 Bratislava 831 01
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Hlavná 24 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Hlavná 24 Bratislava 831 01
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 1197 Púchov 020 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Hlavná 24 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 1197 Púchov 020 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Hlavná 24 Bratislava 831 01
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   A.T.I. - alfa, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 24 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
   projektovanie stavieb
   vykonávanie inžienierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 1197 Púchov 020 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Hlavná 24 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 1197 Púchov 020 01
   Ing. Adriana Tonhauzerová Hlavná 24 Bratislava 831 01