Vytvořte fakturu

JÁNOŠÍK Holding - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.11.2016
Basic information
Obchodní název JÁNOŠÍK Holding
IČO 35708883
Datum vytvoření 07 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JÁNOŠÍK Holding
Hálova 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 403 651 €
Zisk 52 325 €
Kapitál 2 944 242 €
Vlastní kapitál -2 065 513 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903403089
Date of updating data: 16.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,886,619
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,627,895
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,627,895
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,383,194
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,244,701
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,258,724
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,170,000
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,170,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,081
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,081
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,081
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 81,643
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 120
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 81,523
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,886,619
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,813
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 187,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -89,483
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 63
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -89,546
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,325
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,726,806
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,657,510
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 4,657,510
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 4,657,510
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 68,046
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 60,832
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,832
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 241
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 332
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 204
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,437
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,250
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,250
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,000
Date of updating data: 16.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 403,661
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 403,651
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 403,650
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 245,268
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,789
D. Služby (účtová skupina 51) 63,627
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,363
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,561
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,802
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 37,813
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 97,757
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 97,757
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,919
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 158,383
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 307,234
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105,106
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 104,750
2. Ostatní náklady (562A) 104,750
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 356
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -105,096
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,287
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,325
Date of updating data: 16.11.2016
Date of updating data: 16.11.2016
 • IČO :35708883
 • Sídlo: JÁNOŠÍK Holding, Hálova 5, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Wilhelm Weiss Lindengasse 60/35 Wien A - 1070 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 15 Bratislava 07.02.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Wilhelm Frank Kommanditgesellschaft 6 639 € (100%) Wien 1070 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.04.2005Noví spoločníci:
   Wilhelm Frank Kommanditgesellschaft Lindengasse 60/30 Wien 1070 Rakúsko
   25.11.1999Nové sidlo:
   Hálova 5 Bratislava 851 01
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   JÁNOŠÍK Holding s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wilhelm Weiss Lindengasse 60/35 Wien A - 1070 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Černyševského 15 Bratislava