Vytvořte fakturu

DALTON & PARKES BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DALTON & PARKES BRATISLAVA
IČO 35708905
TIN 2020252707
DIČ SK2020252707
Datum vytvoření 07 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DALTON & PARKES BRATISLAVA
Panenská 6
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 246 207 €
Zisk 17 609 €
Kapitál 1 576 391 €
Vlastní kapitál 185 636 €
Kontaktní informace
Email gabrielova@iuris.sk
Telefon(y) 0259980530
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,498,326
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,426,600
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 361,600
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 173
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 295,427
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 66,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,065,000
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,065,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,124
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 61,615
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,352
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,352
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 42,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,306
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,043
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,509
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,062
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,447
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,602
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 296
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,306
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,498,326
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 203,244
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 268,871
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 268,871
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 26,887
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 26,887
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -110,123
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 60,887
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -171,010
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,609
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,295,890
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 744,400
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 453,775
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 80,740
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,740
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 373,035
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 97,700
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -808
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -808
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 245,685
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 246,207
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 245,684
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 523
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,898
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,617
D. Služby (účtová skupina 51) 93,376
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,742
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 59,056
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 59,056
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,533
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,574
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,309
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 135,691
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,148
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,919
2. Ostatní náklady (562A) 38,919
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 225
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,148
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,161
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,552
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,552
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,609
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708905 TIN: 2020252707 DIČ: SK2020252707
 • Sídlo: DALTON & PARKES BRATISLAVA, Panenská 6, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 03.06.2009
  JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 03.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  IURIS INVEST, s.r.o. 268 871 € (100%) Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čema Sázavského 595/1 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 10.12.2007
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.12.2007
   04.01.2008Noví spoločníci:
   IURIS INVEST, s.r.o. Panenská 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čema Sázavského 595/1 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 10.12.2007
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.12.2007
   03.01.2008Zrušeny spoločníci:
   PARKERS HOLDING LIMITED City Road 81 London EC1Y 1BL Veľká Británia
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2003
   08.07.2006Nové sidlo:
   Panenská 6 Bratislava 811 03
   07.07.2006Zrušené sidlo:
   Kubačova 19 Bratislava 831 06
   26.11.2004Noví spoločníci:
   PARKERS HOLDING LIMITED City Road 81 London EC1Y 1BL Veľká Británia
   25.11.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   15.06.2004Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   27.05.2004Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   26.05.2004Zrušeny spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   31.01.2003Nové obchodné meno:
   DALTON & PARKES BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kubačova 19 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   DALTON & PARKES SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35 840 528 Kubačova 19 Bratislava 831 06
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2003
   30.01.2003Zrušené obchodné meno:
   T.D.F., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   SkyLife spol. s r.o. Lamačská cesta 3 Bratislava 841 01
   Margita Feninová Stavbárska 8689/21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Rattaj 111 Mengusovce Skončenie funkcie: 31.12.2002
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poradenská činnosť - ekonomický a organizačný poradca
   vykonávanie prieskumu trhu
   Noví spoločníci:
   SkyLife spol. s r.o. Lamačská cesta 3 Bratislava 841 01
   Margita Feninová Stavbárska 8689/21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Rattaj 111 Mengusovce Skončenie funkcie: 31.12.2002
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   17.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   T.D.F., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Barcaj Šaštínska 21 Bratislava
   Ing. František Šoltés Kuzmányho 23 Kežmarok