Vytvořte fakturu

DEMIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DEMIS
IČO 35708921
TIN 2020209455
DIČ SK2020209455
Datum vytvoření 07 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEMIS
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 120 062 €
Zisk 8 338 €
Kapitál 280 078 €
Vlastní kapitál 56 664 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262520763, +421262520762, +421262520761
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 235,431
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 235,431
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,651
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,875
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 35,194
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,153
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 287,306
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 64,571
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,800
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,800
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,100
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 44,333
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,338
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 222,735
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 408
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 87,495
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,716
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,332
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 352
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 82,095
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,315
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,771
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 122,746
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 120,062
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 120,062
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 108,134
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,198
C. Služby (účtová skupina 51) 58,538
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,587
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 979
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 19,424
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,408
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,928
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,326
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 718
M. Úrokové náklady (562) 129
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 589
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -717
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,211
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,873
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,338
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708921 TIN: 2020209455 DIČ: SK2020209455
 • Sídlo: DEMIS, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 07.02.1997
  Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 14.05.1998
  Mgr. Miloslav Makovini A. Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 01.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Braviaková 3 600 € (33.3%) Černyševského 18 Bratislava 851 01
  Ing. Drahoslava Ihringová 3 600 € (33.3%) Šustekova 12 Bratislava 851 04
  Mgr. Miloslav Makovini 3 600 € (33.3%) A. Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.03.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Miloslav Makovini A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miloslav Makovini A. Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.12.2009
   24.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Miloslav Makovini A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   23.11.2007Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav, veľtrhov, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu - sauny, solária
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Miloslav Makovini A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   22.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Miloslav Makovíni A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   05.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Miloslav Makovíni A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.02.1997
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.01.1997
   23.12.2002Nové predmety činnosti:
   údržba zelene a sadovnícke úpravy
   Nový štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 14.05.1998
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.01.1997
   22.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava
   24.05.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   23.05.2001Zrušené sidlo:
   Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   10.07.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   upratovacie práce
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   07.02.1997Nové obchodné meno:
   DEMIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení, priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Makovíniová Černyševského 18 Bratislava
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava